Ý Tưởng, Bố Cục Và Thể Hiện - Design & Layout (Volume 2)

26.000đ
23.400đ
-10%

Số lượng:

Tiếp theo tập 1 của bộ sách Thiết kế, Tạo mẫu & Dàn trang - Design & Layout, First News và Nhà xuất bản Trẻ tiếp tục thực tập 2 của bộ sách với nhan đề Ý tưởng, Bố cục và Thể hiện - Design & Layout (Volume 2). Với 2 tập sách trong tay, các bạn đã có một tuyển tập đầy đủ và cần thiết để hỗ trợ cho công việc thiết kế chuyên nghiệp.         

Trong cuốn sách bày, tác giả sẽ giúp chúng ta phân tích những thành phần giúp tạo nên một tác phẩm thiết kế. Bất cứ ai sẵn sàng dành đôi chút thời gian nghiên cứu, khám phá từng khía cạnh thật chi tiết và tỉ mỉ đều có thể nắm vững được quá trình thiết kế ở hình thức cơ bản của nó.           

Các khối thiết kế là những yếu tố được dùng cho xây dựng và tạo hình thành phẩm, và mỗi yếu tố lại có một đặc điểm riêng, tạo nên lịch sử cho riêng mình. Vấn đề nhà thiết kế phải giải quyết là làm thế nào để tạo nên khái niệm độc đáo và hiệu quả nhất cho tác phẩm của mình.           

Sách được chia làm ba phần:           

  • Phần một, "Khảo sát các tùy chọn trong thiết kế", lần lượt nêu ra các thành phần (yếu tố) thiết kế giúp bạn hình dung ra cách kết hợp chúng lại trong một mẫu thiết kế.           
  • Phần hai, "Đưa ra các quyết định thiết kế", hướng dẫn bạn cách áp dụng các thành phần (yếu tố) trên vào từng trường hợp cụ thể, cũng như phương pháp trình bày sao cho phù hợp với bản phát thảo thiết kế.           
  • Phần ba, "Thiết lập một mẫu thiết kế hoàn chỉnh", hướng dẫn bạn thực hiện một mẫu thiết kế hoàn chỉnh với các phương pháp được chọn lọc cẩn thận thông qua một số mẫu thiết kế minh họa. Nhờ đó bạn có thể tahm khảo thêm các ý tưởng thiết kế sáng tạo.
Xem thêm

Nhận xét từ khách hàng

Nhận xét

Chưa có đánh giá nào cho sản phẩm này

Ý Tưởng, Bố Cục Và Thể Hiện - Design & Layout (Volume 2)

26.000đ
23.400đ
-10%

Số lượng:

Tiếp theo tập 1 của bộ sách Thiết kế, Tạo mẫu & Dàn trang - Design & Layout, First News và Nhà xuất bản Trẻ tiếp tục thực tập 2 của bộ sách với nhan đề Ý tưởng, Bố cục và Thể hiện - Design & Layout (Volume 2). Với 2 tập sách trong tay, các bạn đã có một tuyển tập đầy đủ và cần thiết để hỗ trợ cho công việc thiết kế chuyên nghiệp.         

Trong cuốn sách bày, tác giả sẽ giúp chúng ta phân tích những thành phần giúp tạo nên một tác phẩm thiết kế. Bất cứ ai sẵn sàng dành đôi chút thời gian nghiên cứu, khám phá từng khía cạnh thật chi tiết và tỉ mỉ đều có thể nắm vững được quá trình thiết kế ở hình thức cơ bản của nó.           

Các khối thiết kế là những yếu tố được dùng cho xây dựng và tạo hình thành phẩm, và mỗi yếu tố lại có một đặc điểm riêng, tạo nên lịch sử cho riêng mình. Vấn đề nhà thiết kế phải giải quyết là làm thế nào để tạo nên khái niệm độc đáo và hiệu quả nhất cho tác phẩm của mình.           

Sách được chia làm ba phần:           

  • Phần một, "Khảo sát các tùy chọn trong thiết kế", lần lượt nêu ra các thành phần (yếu tố) thiết kế giúp bạn hình dung ra cách kết hợp chúng lại trong một mẫu thiết kế.           
  • Phần hai, "Đưa ra các quyết định thiết kế", hướng dẫn bạn cách áp dụng các thành phần (yếu tố) trên vào từng trường hợp cụ thể, cũng như phương pháp trình bày sao cho phù hợp với bản phát thảo thiết kế.           
  • Phần ba, "Thiết lập một mẫu thiết kế hoàn chỉnh", hướng dẫn bạn thực hiện một mẫu thiết kế hoàn chỉnh với các phương pháp được chọn lọc cẩn thận thông qua một số mẫu thiết kế minh họa. Nhờ đó bạn có thể tahm khảo thêm các ý tưởng thiết kế sáng tạo.
Xem thêm

Chưa có đánh giá nào cho sản phẩm này