Chia sẻ từ trái tim

Tác giả: Thích Pháp Hòa

“Chia sẻ từ trái tim – 50 bài giảng nhân quả thiết thực trong cuộc sống” là tuyển tập 50 chủ đề được Ban biên tập First News tuyển chọn cẩn thận từ hàng trăm bài pháp thoại của thầy Pháp Hòa được nhiều người yêu thích.
148.000đ
148.000đ
88.000đ
118.000đ
218.000đ
174.400đ
188.000đ
150.400đ
82.000đ
69.700đ
68.000đ
57.800đ